ONLINE MÉDIA V ANGLIČTINĚ

  • Brno News CTV – zprávy České televize z Brněnského regionu pro anglicky hovořící posluchače

Příspěvky o Corona virusu na facebooku

Další vhodné zdroje informací